Procediment per accedir al model

1. Anar a l'enllaç

http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx

2.-Seleccionar Conselleria d'Educació i Universitat del llistat d'organismes

t1

3. Del llistat de TAXES, seleccionar Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials.

t2

4.-Del llistat d'estudis has de seleccionar Formació professional (sistema educatiu)

t3

5. Del llistat que apareix, selecciona Expedició del títol de tècnic (i si és el cas familia nombrosa)

t4

6- Omple el Model 046