SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA MATRÍCULA

L’alumnat pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula d’algun/s mòdul/s en què estigui matriculat o bé de la totalitat del curs per tal de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establertes en què pot ser avaluat.

A aquest document trobaràs tota la informació respecte a la normativa.

Procediment:

-     En primer lloc parla amb el teu tutor/a i exposa-li la situació.

-     S’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del curs o del/s mòdul/s en els quals vol anul·lar la matrícula.

-     Emplena la sol·licitudi adjunta la documentació que es demana (hauràs de tenir un motiu justificat per sol·licitar l’anul·lació). Si tens dubtes, consulta amb el teu tutor/a.

  1. Sol·licitud de renúncia a la matrícula del curs
  2. Sol·licitud de renúncia de mòdul/s professional/s

-     Lliura-la a la Secretaria del centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol·licitud i comunicarà al sol·licitant l’autorització de l’anul·lació de matrícula per escrit.