• Imprimir

TALLER DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar

l’ idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per a assolir aquesta finalitat, cal assolir els objectius següents:

  • Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
  • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l’ idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
  • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

La programació d’aquest taller consta de tres nivells:

- Un primer nivell dirigit a persones analfabetes en la seva llengua materna, que comparteix els objectius i procediments descrits al nivell 1 d’ensenyaments inicials reglats.

- Un segon nivell dirigit a les persones alfabetitzades que desconeixen el castellà. Les classes es desenvolupen en dues sessions setmanals d’hora i mitja.

- Un tercer nivell dirigit a les persones que tenen coneixements de castellà però volen millorar, sobretot la gramàtica, l’ortografia i l’expressió. En aquest cas, es fan dues sessions setmanals de dues hores.

Al curs 2016/17, tots els grups de castellà tindràn una temporalització anual, iniciant-se les classes dia 1 d’octubre.

Es tractarà, dins del possible, programar grups a diferents localitats del municipi, com s’ha fet fins ara.

Per als nous alumnes es farà una prova inicial de coneixements per poder orientar-les cap al nivell més apropiat.