CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA CURS 2018/19

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 1r CURS

Mòdul

Títol

Autor(s)

Editorial

ISBN

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Montserrat Sorribas.

Altamar

9788417144579

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Mª Emilia Díaz, Raquel Reyes, Mª José Tello.

Altamar

9788417144555

Atenció i suport psicosocial

Atenció i suport psicosocial

Mª Emilia Díaz, Mª José Tello.

Altamar

9788415309215

Suport domiciliari

Suport domiciliari

Montserrat Sorribas, Carlos Villuendas, Ester Ramos..

Altamar

9788415309192

Atenció higiènica

Atenció higiènica

Arturo Ortega Pérez.

Altamar

9788415309291

Primers auxilis

Primers auxilis

Arturo Ortega Pérez.

Altamar

9788416415304

Formació i orientació laboral

Formación y orientación laboral

González, J.C.

Paraninfo

9788428341073

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 2n CURS

Mòdul

Títol

Autor(s)

Editorial

ISBN

Destreses socials

Destreses socials

Silvia Castillo, Manuela Sánchez.

Altamar

9788415309314

Atenció sanitària

Atención sanitaria

Evangelina Pérez, Ana Mª Fernández, Juan Carlos Sánchez

McGrawHill

9788448171391

Teleassistència

Teleassistència

Álvaro Felage.

Altamar

9788415309376

Suport a la comunicació

Suport a la comunicació

M. José Esteva, Rosa M. Olivares, Mar Gómez

Altamar

9788415309352

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Vázquez, B.

Paraninfo

9788428338196