CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA CURS 2019/20

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 1r CURS

Mòdul

Títol

Autor(s)

Editorial

ISBN

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Sorribas, Montserrat

Altamar

9788417144579

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Díaz, Mª Emilia

Reyes, Raquel

Tello, Mª José

Altamar

9788417144555

Atenció i suport psicosocial

Atenció i suport psicosocial

Díaz, Mª Emilia Tello, Mª José

Altamar

978841530635

Suport domiciliari

Suport domiciliari

Sorribas, Montserrat Villuendas, Carlos Ramos, Ester

Altamar

9788417872052

Atenció higiènica

Atenció higiènica

Ortega Pérez, Arturo

Altamar

9788415309291

Primers auxilis

Primers auxilis

Ortega Pérez, Arturo

Altamar

9788416415304

Formació i orientació laboral

FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Maya, Anna Mª

Garzón, César

Agràs, Jordi

Villaró, Rosa Mª

Orteu, Llucia

Altamar

9788416415724

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 2n CURS

Mòdul

Títol

Autor(s)

Editorial

ISBN

Destreses socials

Destreses socials

Castillo, Silvia Sánchez, Manuela

Altamar

9788415309314

Atenció sanitària

Atenció sanitària

Mogollo, Amparo.

Altamar

9788417144531

Teleassistència

Teleassistència

Felage, Álvaro.

Altamar

9788415309376

Suport a la comunicació

Suport a la comunicació

Esteva, M. José

Olivares, Rosa M.

Gómez, Mar

Altamar

9788415309352

Empresa i iniciativa emprenedora*

Empresa e iniciativa emprenedora

VV.AA.

Flexibook

9788409115891

*Aquest llibre no es comercialitza a les llibreries. El podeu comprar a través de la pàgina web https://www.flexibook.es

Per favor poseu esment amb el codi del ISBN!