• Imprimir

 

 

 

 

CURS 2018-2019

 

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS DEL CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

 

A 1r de matí es cursen tots els mòduls del cicle formatiu.

 

A 1r d’horabaixa només es cursen els mòduls de:

 

  • TBI

  • OADS 

  • Higiene del medi hospitalari

 

A 2n curs d’horabaixa es cursen els mòduls de:

 

  • TAO

  • FOL

  • RET 

  • PSSPP

 

Mòdul

Títol

Autors

Editorial

ISBN

 

TBI

Tècniques bàsiques d’infermeria i quadern d’activitats

C.Galindo et al.

Macmillan Professional

Darrera edició.

Català:

978-84-15991830

Castellà:

978-84-15991779

Obligatori per al grup de matí i horabaixa.

HMHNM

Higiene del medi hospitalari i neteja del material

Ángeles López San Miguel et al.

Macmillan Professional

Darrera edició

Català:
978-84-15991847

Castellà:

978-84-15991762

Obligatori per al grup de matí.

Recomanable per al grup de tarda

HMHNM

Cuaderno de Higiene del medio hospitalario

Mónica Martínez et al.

Editex

Darrera edició.

ISBN:

978-84-9771-6505

Obligatori

matí i tarda

OADS

Operacions administratives i documentació sanitària.

Aurelio Escolar et al.

Macmillan Professional

Darrera edició.

Català:

978-84-15991823

Obligatori

matí i tarda

TAO

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

Enrique Gutierrez et al.

Editex

Darrera edició.

Català:
978-84-91610304

Castellà:

978-84-91610298

Obligatori per al grup de matí.

Obligatori per al grup de tarda

TAO

Cuaderno Técnicas de ayuda odontológica

Clara Sanchis et al.

Editex

Darrera edició.

ISBN:

978-84-9771-6529

Obligatori per al grup de Matí i tarda

PSAPP

Promoció de la salut i recolzament psicològic del pacient

F. Ballano et al.

Editex

Darrera edició

Català:

978-84-9161-0328

(També en castellà)

Obligatori per al grup de matí Recomanable per al grup de tarda

Diccionari

Diccionario médico Masson

 

Masson, S.A.

ISBN:

9788445804865

Recomanablematí i tarda

RET

Relaciones en el entorno de trabajo

E.A.Jiménez et al.

Paraninfo

ISBN: 9788428325882

Obligatori matí i tarda

FOL

Formació i orientació laboral

J. C. González et al.

Paraninfo

ISBN: 9788428341073

Obligatori matí i tarda

 

Els llibres obligatoris tothom els ha de comprar

 

Els llibres recomanats no són imprescindibles però millor si els teniu

 

Compreu la darrera edició!

 

Altres llibres de consulta recomanats:

 

Tècniques bàsiques d’infermeria: Editorials McMillan

 

Higiene del medi hospitalari i neteja del material: Editorials Editex i Paraninfo

 

Relacions a l’entorn del treball: Editorial Editex, Mcgraw-Hill

 

Promoció de la salut i recolzament psicològic del pacient: Editorial Mcgraw-Hill

 

Alguns llibres de segona mà els podreu trobar a la venta

 

en els taulons d'anuncis del CEPA CALVIÀ.

 

(Comproveu els que coincideixen amb els del curs 2017-2018)